Info

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad oftewel de MR, praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de school. Belangrijke besluiten moeten worden voorgelegd aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht. 

Op de Xaveriusschool is het ons streven om van elke afdeling een leerkracht in de MR te hebben en van elke afdeling een ouder in de MR te hebben (uitgezonderd de locatie 'De Triangel' vanwege de korte zittingsduur van leerlingen aldaar). 

Zowel ouders en leerkrachten kunnen de MR benaderen met vragen en/of opmerkingen. Mocht de MR u niet kunnen helpen dan zullen ze u doorverwijzen naar de juiste plek voor uw vraag of opmerking. 

Op dit moment bestaat de MR van de Xaveriusschool uit de volgende personen:

Ouders                                                  Personeel
Hester van der Avort

Ouder locatie VMBO
Kelly van de Werff

Leerkracht locatie SO

Vice voorzitter
       
    Silvia Massen

Leerkracht locatie VMBO

Voorzitter
   

Marcia Goossens

Leerkracht locatie LW&TC